Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. Rusza przebudowa ul. św. Stanisława...

Rusza przebudowa ul. św. Stanisława Kostki w Maruszynie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do skrzyżowania z ul. Gancarze

29 czerwca, 2022

W dniu 29.06.2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy dla realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • wykonanie lewostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości nawierzchni
  2,00 m,
 • wykonanie poszerzeń jedni i nakładki asfaltowej,
 • remont poboczy,
 • przebudowę zjazdów,
 • budowę odwodnienia drogowego w formie kanalizacji deszczowej,
 • umocnienie skarp rowu,
 • wykonanie ścieku przy jezdni,
 • remont istniejącego przepustu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

Wykonawcą robót budowlanych jest F.H.U. KALTRANS Sp. j. Kalata, os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2022 r.

Wartość całej inwestycji określono na poziomie 2 292 158,54 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 812 636,00 zł, pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Szaflary.

Przekazanie placu budowy Maruszyna