Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ul. Migle i Kantorówka z drogą powiatową nr 14653K

28 lutego, 2022

W dniu 28.02.2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy dla realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa dróg gminnych ul. Kantorówka nr K364764 od km 0+005.43 do km 0+056.31 i ul. Migle nr K364763 od 0+002.25 do km 0+020.22 w miejscowości Bańska Niżna”.

W zakres zadania wchodzi:

  • wykonanie robót rozbiórkowych
  • przebudowa skrzyżowania ul. Migle z drogą powiatową
  • wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi gminnej ul. Kantorówka na odcinku ok. 51mb
  • wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi gminnej ul. Migle na odicnku ok. 20mb
  • wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej i korytek trójkątnych
  • budowa palisady wzdłuż ogrodzenia
  • budowa kanału technologicznego
  • wykonanie obostrzenia na sieci niskiego napięcia
  • przebudowa sieci ciepłowniczej
  • przebudowa sieci teletechnicznej

Wykonawcą robót budowlanych jest F.H.U. KALTRANS Sp. j. Kalata, Os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Zakończenie zadania planowane jest do 26.06.2022 r.

Zadanie jest w całości finansowane ze środków Gminy Szaflary


Tagi: #