Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Rozpoczyna się budowa sieci wodociągowej w Szaflarach!

28 lutego, 2022

W dniu 21.02.2022 r. Gmina Szaflary podpisała umowę na wykonanie długo wyczekiwanej przez mieszkańców sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary w ciągu ulic: Zakopiańskiej, Bocznej, Nadwodniej i Władysława Orkana. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych,  Czesław Wróbel, 34-654 Męcina 597.

Wartość robót według kosztorysu ofertowego wykonawcy wynosi 2 503 135,61zł brutto, a ich zakończenie zostało zaplanowane do końca listopada bieżącego roku.

Ze względu na fakt, iż część robót będzie prowadzona w ciągu ww. dróg gminnych, mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Uprzejmie prosimy więc mieszkańców o wyrozumiałość i dostosowanie się do zmienionej na czas robót organizacji ruchu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 210 500,00zł