Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Rozbudowa drogi gminnej...

Rozbudowa drogi gminnej nr 364804K ul. Piłsudskiego w m.Szaflary, Gmina Szaflary w km 0+000,90 – km 0+550,90, gmina Szaflary

13 listopada, 2020

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 364804K ul. Piłsudskiego w m. Szaflary, Gmina Szaflary w km 0+000,90 – km 0+550,90, gmina Szaflary”

Zakres wykonanych prac  obejmował:
-wykonanie systemu kanalizacji deszczowej

-wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 550mb drogi, szerokości 3,50m oraz dwiema mijankami o szerokości 1,50m

-wykonanie obustronnych poboczy z kostki betonowej

-budowę oświetlenia ulicznego (8 latarni)

-przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z inwestycją

Prace trwały od 26.11.2019 r. do 31.08.2020 r. a ich Wykonawcą  była firma Zibud Sp. z o.o. Sp. k., Kamienica 1000, 34-608 Kamienica.

Zadanie zostało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt zadania: 1 023 280,06zł brutto
Wysokość kosztów kwalifikowanych: 1 007 080,76zł brutto
Kwota dofinansowania: 805 663,00zł brutto
Poziom dofinansowania: 79,99% kosztów kwalifikowanych

Celem zadania było podniesienie standardu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, zapewnienie spójności dróg publicznych.