Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Remonty domów romskich na osiedlu Zadział w 2021 roku

15 października, 2021

Gmina Szaflary pozyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach: „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” na realizację zadania pn: „Remonty domów romskich na osiedlu Zadział”.

Wysokość dotacji wynosi 284 016 zł.

Obecnie trwają prace budowlane. Wykonawcą robót jest Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ. Termin zakończenia całości prac został zaplanowany na koniec grudnia 2021 r.

Celem dotacji jest dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych rodzin romskich w Szaflarach na osiedlu Zadział.

Efektem (rzeczowym) realizacji niniejszego projektu będzie poprawa jakości życia rodzin romskich.