Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. „Remont drogi gminnej...

„Remont drogi gminnej nr 364772K w miejscowości Maruszyna w km 0+014,10 – 0+972,82”

16 października, 2020
W dniu 20.08.2020 r. Gmina Szaflary dokonała odbioru końcowego inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej na Os. Stanki w Maruszynie. Zakres prac obejmował: -wykonanie nowej nakładki asfaltowej na długości 958,72 mb, -remont elementów odwodnienia drogowego, -remont poboczy -montaż barier i oznakowania drogowego, -montaż tablicy wyświetlającej prędkość Prace trwały od 26.11.2019 r. do 27.07.2020 r. Wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102; 34-400 Nowy Targ Zadanie „Remont drogi gminnej nr 364772K w miejscowości Maruszyna w km 0+014,10 – 0+972,82dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania: 760 392,89zł brutto Wysokość kosztów kwalifikowanych: 748 320,09zł brutto Kwota dofinansowania: 594 970,00zł brutto Poziom dofinansowania: 79,50% kosztów kwalifikowanych