SKŁAD RADY

Skład Rady Gminy Szaflary znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szaflary pod adresem

Skład Rady Gminy Szaflary