Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. Przebudowa drogi gminnej...

Przebudowa drogi gminnej nr 364837K w km od 0+195.00 do km 1+085.00 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary

29 maja, 2024

Flaga i godło Polski

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 364837K w km od 0+195.00 do km 1+085.00 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”

Dofinansowanie:  1 154 821,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 2 099 676,15 zł

Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych  oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Planowane roboty budowlane:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Odwodnienie – kanalizacja deszczowa
 • Odwodnienie powierzchniowe wraz z umocowaniem skarp
 • Przebudowa jezdni i poboczy
 • Regulacja wysokościowa zjazdów
 • Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie
 • Roboty wykończeniowe