Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Przebudowa drogi gminnej...

Przebudowa drogi gminnej K364822 w km od 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary

11 lipca, 2022

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej K364822 w km od 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary

Dofinansowanie: 1 252 288,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 2 229 158,54 zł

Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych  oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Planowane roboty budowlane:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa chodnika
 • Poszerzenie, przekopy jezdni
 • Regulacja wysokościowa zjazdów
 • Budowa kanału technologicznego
 • Roboty wykończeniowe
 • Przebudowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej