Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Przebudowa drogi gminnej K364822 w km od 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary

11 lipca, 2022

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej K364822 w km od 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary

Dofinansowanie: 1 252 288,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji: 2 229 158,54 zł

Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych  oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.

Planowane roboty budowlane:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa chodnika
  • Poszerzenie, przekopy jezdni
  • Regulacja wysokościowa zjazdów
  • Budowa kanału technologicznego
  • Roboty wykończeniowe
  • Przebudowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej