Propozycje mieszkańców realizowane przez radnych

Szaflary: Odnośnie Zakopianki: Oświetl. skrzyżow. ul. Orkana z Zakopianką, zmiana oznakow. poziomego oraz zjazdu na ul. Zakopiańska-Boczna, przestawienie znaku A-7 ustąp pierwsz. przy wyjeździe z ul. Zakopiańska - Boczna k/Państwa Urbaś oraz poprawa pobocza. Obecnie sytuacja uniemożliwia przejazd poboczem osobie niepełnosprawnej na rowerze tak by nie wjeżdżać na drogę co stwarza niebezp., Doświetl. przejść dla pieszych, usprawnienie wyjazdu z ul. Orkana na Zakopiankę, gdyż po przebud. i wprow. lewoskrętu wyjazd w stronę N. Targu jest znacznie utrudniony
Koszt całkowity Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Administrator
Administrator
Realizowany przez
Szaflary: Wymiana koszów na śmieci na przystankach autobusowych (na ul. Zakopiańskiej) na bardziej estetyczne i trwałe tak by przystanki nie były nieustannie zaśmiecone
Koszt całkowity20000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Położenie nawierzchni bitumicznej na brakującym odcinku na drodze gminnej DZ. EWID. 8512/2 "Zakopianka - Boczna"
Koszt całkowity60000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Regulacja stanu prawnego drogi gminnej biegnącej po działce Państwa Ślimak koło budynku przy ul. Zakopiańskiej 72A, oraz pozostałych dróg w tym rejonie
Koszt całkowity50000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez
Szaflary: Bud. wodociągu z wodą pitną przede wszystkim dla mieszkańców ulic: Orkana, Palenice, Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, którzy od wielu lat borykają się z brakiem wody pitnej oraz nawet użytkowej
Koszt całkowity3000000.00 Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował Tomasz Buńda - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Kowalczyk - Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej budownictwo@szaflary.pl tel. 18 26-123-20
Realizowany przez