Propozycje mieszkańców realizowane przez radnych

Szaflary: Odnośnie Zakopianki: Oświetl. skrzyżow. ul. Orkana z Zakopianką, zmiana oznakow. poziomego oraz zjazdu na ul. Zakopiańska-Boczna, przestawienie znaku A-7 ustąp pierwsz. przy wyjeździe z ul. Zakopiańska - Boczna k/Państwa Urbaś oraz poprawa pobocza. Obecnie sytuacja uniemożliwia przejazd poboczem osobie niepełnosprawnej na rowerze tak by nie wjeżdżać na drogę co stwarza niebezp., Doświetl. przejść dla pieszych, usprawnienie wyjazdu z ul. Orkana na Zakopiankę, gdyż po przebud. i wprow. lewoskrętu wyjazd w stronę N. Targu jest znacznie utrudniony
Koszt całkowity Liczba mieszkańców których dotyczyBrak danych Koszty na mieszkańcaBrak danych
Koszty oszacował 1 - 1
1 - 1
Realizowany przez