Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale

Gmina Szaflary realizuje projekt  Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Projekt obejmuje budowę 3 obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury w Bańskiej Niżnej, Zaskalu i Borze.

Powstaną 3 place rekreacyjne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowane do zajęć ruchowych o cechach edukacyjnych, rekreacyjnych oraz informacyjnych z altaną, ekspozytorami i planszami informacyjnymi, siłownią zewnętrzną oraz miejscami obsługi rowerowego ruchu turystycznego z miejscami wypoczynku, stacjonarnym ekorowerem z pulpitem do ładowania telefonów/tabletów i zasilania tablicy informacyjnej, samoobsługową stacją naprawy rowerów z możliwością pompowania kół, stojakami na rowery, ławkami.

Koszty całkowite projektu:  897 402,80 PLN