Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Projekt unijny „Efektywni...

Projekt unijny „Efektywni na rynku pracy”

23 października, 2020

Logo Funduszy Europejskich, RP, Malopolska oraz Europejsciego Funduszu Społecznego

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:

Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

 Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie ( powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

 Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) są bez pracy / są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • Osoba powyżej 50 r.ż.
 • Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).
 • Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Osoba posiadająca niskie kwalifikacje.
 • Osoba bierna zawodowo,
 • Kobieta

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 • Szkolenia komputerowe
 • Program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.
 • Stałe usługi pośrednika pracy

 Kiedy i gdzie można się zapisać?

Rekrutacja do projektu:  10.2020 – 03.2021

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata  Renkiewicz         
Mail:
malopolska@jcgroup.pl