Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Projekt geotermalny

14 lutego, 2023

W piątek, 10 lutego 2023 roku, w Urzędzie Gminy Szaflary odbyło się spotkanie wójta Rafała Szkaradzińskiego z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysławem Ligenzą, burmistrzem Nowego Targu Grzegorzem Watychą oraz prezesem Geotermii Podhalańskiej Wojciechem Ignacokiem. Tematem rozmów był projekt geotermalny, realizowany obecnie na terenie gminy Szaflary oraz miasta Nowy Targ.

W gminie Szaflary powstaje najgłębszy na świecie odwiert geotermalny o głębokości aż 7000 m. Wartość całej inwestycji to około 130 milionów złotych, z czego 100% kosztów kwalifikowanych netto pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Szaflary wykonała również projekty sieci geotermalnej w miejscowościach Szaflary, Zaskale, Bór i Bańska Niżna, gdzie zaprojektowano sieć o długości ok. 76,2 km, w tym ok. 1070 przyłączy w 25 dystryktach. Wartość inwestycji to 4 434 765,00 zł, w tym 85 % zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Miasto Nowy Targ zrealizowało projekt magistrali o wartości około 1 500 000,00 zł zł. Dotacja na ten cel osiągnęła 85% i została przekazana przez WFOŚiGW w Krakowie. Wszystkie bieżące działania obydwu samorządów są wspierane przez PEC Geotermię Podhalańską S.A.

Gmina Szaflary wraz z miastem Nowy Targ przygotowuje się do aplikowania o środki na budowę nowej magistrali na terenie Szaflar i Nowego Targu, w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.


Tagi: