Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

24 listopada, 2022

Szanowni mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Szaflary rozpoczęła dystrybucję węgla dla naszych mieszkańców. Wójt Gminy Szaflary podpisał stosowne umowy z Polską kopalnią Węglokoks Kraj w Piekarach Śląskich, z której pochodzi węgiel. Nadmienić należy, że węgiel nie jest importowany i pochodzi z tej właśnie kopalni. Węgiel jest bardzo dobrej jakości. Gmina od 24.11.2022r. dystrybuuje węgiel w sortymentach: kostka, orzech oraz ekogroszek „Skarbek”.

W celu ułatwienia mieszkańcom odbioru węgla z najbliższego składu opałowego  została podpisana umowa z lokalną Firmą Kal-Trans oś. Nowe w Szaflarach, która zajmuje się transportem węgla z kopalni oraz wydawaniem go mieszkańcom po uprzednim zważeniu. Zależało nam aby mieszkańcy mieli jak najbliżej i nie ponosili zwiększonych kosztów za transport, dlatego też odbiór węgla odbywa się w Szaflarach. Transport węgla do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

Cena węgla wynosi 1850 zł  brutto za tonę.

Opał jest już na terenie gminy i kolejne transporty umawiane są na bieżąco w miarę możliwości przekazania przez kopalnię.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków.


Tagi: