Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty

21 grudnia, 2020

Jak co roku, dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej wzięli udział w Kampanii Społecznej      No promil – No problem.

Celem tej akcji społecznej jest ograniczanie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod  wpływem alkoholu  i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Kampania uczy dzieci i młodzież odpowiedzialności za podejmowane decyzje, pozwala na poznawanie i  rozwijanie talentów, a także stwarza możliwość  wzajemnego inspirowania się i  poszerzania wiedzy .

Prawdziwa wolność lub  bezpromilowe klimaty  to hasło XIII tegorocznej edycji  kampanii. W ramach akcji  uczniowie uczestniczyli w profilaktycznych zajęciach warsztatowych i w nopromilowych  konkursach:  plastycznym i literackim , a uczniowie z klasy VII i VIII w e-szkoleniach dla liderów młodzieżowych. Niestety pandemia nie pozwoliła na przeprowadzenie corocznego happeningu – marszu trzeźwości. Uczniowie z klasy III wraz z rodzicami wzięli udział w konkursie rodzinnym. Wykonali ciekawe i piękne gry dydaktyczne związane  z tematyką konkursu. Nagrody w konkursie rodzinnym otrzymali:  Marta Białońska z rodzicami, Barbara Cisoń z mamą oraz Gabriella Malacina z mamą.

Wyróżnienia w konkursie literackim: Jakub Topór, Kamil Kalata, Magdalena Pawlikowska, Sebastian Kęsek, Barbara Cisoń, Franciszek Urbaś i Michał Kowal.

Wyróżnienia w konkursie plastycznym: Maksymilian Pędzimąż, Marta Białońska, Natalia Pawlikowska, Jakub Topór, Mikołaj Topór i Alicja Molek.