Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Powstaje nowa pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa w Szaflarach

2 marca, 2021

W Urzędzie Gminy Szaflary, 26 lutego odbyła się konferencja z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów, poświęcona budowie nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szaflarach wraz z nową siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

W spotkaniu wzięli udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Senator RP Jan Hamerski, przedstawiciel Wiceministra Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki Aleksandra Antolak-Rust, asystent Posła na Sejm RP Jana Dudy Łukasz Rutkowski, radny Województwa Małopolskiego Jan Piczura, radni powiatowi Jacek Król i Jan Kumorek, Przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik, radni Gminy Szaflary Jacek Wątorek i Bartłomiej Fatla, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, zastępca wójta Sławomir Furca, skarbnik Anna Golonka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach Iwona Gal, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach Maria Piszczek, sołtys Szaflar Władysław Migiel, proboszcz parafii Szaflary ks. Kazimierz Duraj oraz gminny komendant ZOSP Józef Szlembarski.

Głównym tematem konferencji było przekazanie umowy dotacji na budowę nowej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szaflarach wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Wysokość dofinansowania zaplanowanej inwestycji wynosi 8 247 355,16 zł. Umowę o dofinansowanie projektu przekazali na ręce wójta Rafała Szkardzińskiego, posłanka Anna Paluch oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

Realizacja projektu pn. „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” pomoże dostosować budynek do potrzeb mieszkańców gminy, związanych szczególnie z dostępem do infrastruktury sportowej oraz przestrzeni kulturalnej. Szaflary zyskają przede wszystkim nową, pełnowymiarową wielofunkcyjną halę sportową z widownią na ok. 300 osób i pełnym zapleczem sanitarnym, a budynek szkoły – dodatkowe pomieszczenia. Powstały obiekt będzie nowoczesny i energooszczędny, dzięki czemu koszty jego utrzymania nie będą się znacząco różniły od kosztów utrzymania istniejącego obiektu.

Nowa część budynku będzie składała się z kilku części: szkolno-dydaktycznej, sportowej, pomieszczeń technicznych oraz lokali, które będą pełnić funkcje kulturalne. W części szkolnej, o łącznej powierzchni blisko 650 m2, powstanie pięć sal lekcyjnych z zapleczem. W centralnej, liczącej ponad 2100 m2 części sportowej – hala widowiskowa z szatniami i zapleczem technicznym i sanitarnym. W planach przewidziano także pomieszczenia techniczne o łącznej powierzchni ponad 720 m2 oraz dwa przestronne lokale, o łącznej powierzchni ponad 820 m2, z przeznaczeniem na nowe siedziby dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

Budynek będzie w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki windom, pochylniom oraz odpowiednim parametrom pomieszczeń, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z niego bez przeszkód.

Zagospodarowany zostanie także teren przed budynkiem. Powstaną dojścia i podjazdy, a także 26 dodatkowych miejsc parkingowych – w tym cztery z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano także utwardzoną zatoczkę dla autobusów. W pobliżu budynku szkoły powstaną także dodatkowe miejsca parkingowe.

Starania o nową wielofunkcyjną pełnowymiarową halę sportową w Szaflarach z rozbudową szkoły podstawowej o dodatkowe sale dydaktyczne, wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęła się już w 2015 roku. W trakcie rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosek podczas oceny merytorycznej uzyskał negatywny wynik. Gmina nie zgadzając się z tą decyzją złożyła protest. Dzięki determinacji i stanowczości Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego, wniosek został poddany ponownej ocenie. Podczas ponownego rozpatrzenia uzyskał 89,16% i tym samym umieszczono go na liście rezerwowej. Gdyby asesorzy oceniający wniosek nie popełnili oczywistych błędów przy ocenie, wniosek Gminy Szaflary zostałby sklasyfikowany spośród wszystkich złożonych wniosków na bardzo wysokim, siódmym miejscu i otrzymałby dofinansowanie już w pierwszym naborze. Niestety oczywista błędna decyzja asesorów oceniających przedmiotowy wniosek pozbawiła niesprawiedliwie Gminę Szaflary dofinansowania w wysokości ponad 8 mln złotych. Po ponad 5 latach wytrwałej pracy i walki na rzecz budowy nowej pełnowymiarowej wielofunkcyjnej hali sportowej oraz nowej siedziby GCKPiT i gminnej biblioteki cel został osiągnięty.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”.

Źródło: UMWM, UG Szaflary