Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Postępowanie: RGGZ.271.36.2022 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku”

5 sierpnia, 2022

Informacje na temat postępowania znajdują się na Platformie zakupowej: Link do postępowania.


Tagi: