Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Postępowanie: RGGZ.271.1.6.2023 „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej Wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa”

3 marca, 2023

Informacje na temat postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej: link do postępowania


Tagi: