Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Postępowanie: RGGZ.271.1.15.2023 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części usługowej w istniejącym budynku usługowo – mieszkalnym (punkt przedszkolny ) na przedszkole – dostosowanie budynku przedszkola w Bańskiej Niżnej do wymagań ochrony przeciwpożarowej”

19 maja, 2023

Informacje na temat postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej.


Tagi: