Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Postępowanie: RGGZ.271.1.10.2023 „Budowa Parku – Historyczno-Przyrodniczego wraz z urządzeniami budowlanymi infrastruktury technicznej” (przetarg powtórzony)

6 kwietnia, 2023

Informacje na temat postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej.


Tagi: