Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja dróg polnych dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szaflary”.

28 lipca, 2021

Informacje na temat postępowania znajdują się na Platformie zakupowej: link do postępowania.


Tagi: