Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej w taryfie dynamicznej na potrzeby Gminy Szaflary”

27 lipca, 2021

Informacje na temat postępowania znajdują się na Platformie zakupowej: link do postępowania.


Tagi: