Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska

20 czerwca, 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok – analiza.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2022/2023,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2021 rok,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
  4. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  5. zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Zapoznanie się z wydatkami na rolnictwo i gospodarkę leśną.
 4. Wolne wnioski.

Tagi: