Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Ponad 3,7 miliona złotych na nowe inwestycje w Gminie Szaflary

30 marca, 2021

Gmina Szaflary znalazła się w gronie 82 gmin górskich, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Do Gminy Szaflary trafi 3 760 500,00 zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę zabytkowej wikarówki w Szaflarach na pracownię tradycji i dziedzictwa, budowę 2 boisk wielofunkcyjnych przy Ośrodku Zdrowia w Szaflarach oraz zwiększenie wkładu własnego gminy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Szaflarach o wielofunkcyjną halę sportową i nowe lokale dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki.

Kwota dofinansowania 3 760 500,00 zł wynika ze średniej pięcioletnich wydatków inwestycyjnych i stanowi 40% tej średniej. Jest to jeden z najwyższych wskaźników, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wśród gmin górskich.

Wyniki naboru przedstawili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z posłanką Anną Paluch.

Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki

Wizualizacje: źródło Urząd Gminy Szaflary