Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych
w ramach Podhalańskiego Obszaru FunkcjonalnegoLogo Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny przystąpiło do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategii ZIT) na lata 2022-2027,
która umożliwi pozyskanie środków europejskich przeznaczonych na rozwój tego obszaru. Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie członków Rady Doradczej,
która będzie stanowić ciało konsultacyjno-opiniodawcze Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii ZIT.

Więcej informacji w ogłoszeniu: link