Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Ostatni dzwonek, aby bezpłatnie przekazać azbest!

13 czerwca, 2022

Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. W ramach Programu skorzystać można ze 100 % dofinansowania do demontażu i wywozu, lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu.

Wspomniany projekt trwa do końca sierpnia 2022 r., dzięki któremu mieszkańcy Gminy Szaflary mogą bezpłatnie pozbyć się z terenu swoich nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Zachęcamy wszystkich mieszkańców u których wyroby azbestowe wciąż znajdują się na dachach budynków, a w szczególności tych, u których azbest zalega na posesji, do zgłoszenia swojego udziału w projekcie. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych, tel. 18 261 23 41.


Tagi: