Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Ostatni dzwonek, aby bezpłatnie przekazać azbest!

13 czerwca, 2022

Do końca sierpnia 2022 r. trwa projekt, dzięki któremu mieszkańcy Gminy Szaflary mogą bezpłatnie pozbyć się z terenu swoich nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Jest to zatem ostatni dzwonek, aby móc z niego skorzystać i w sposób bezpieczny wyeliminować azbest z nieruchomości.

Na jego realizację Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. W ramach Programu skorzystać można ze 100 % dofinansowania do demontażu i wywozu, lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców u których wyroby azbestowe wciąż znajdują się na dachach budynków, a w szczególności tych, u których azbest zalega na posesji, do zgłoszenia swojego udziału w projekcie. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych, tel. 18 261 23 41.


Tagi: