Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RPPI.6733.26.2022)

21 września, 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak RPPI.6733.26.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii niskiego napięcia wraz z przyłączami, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 5659, 5660/1, 5660/2, 5663/1, 5663/2, 5664/1, 5664/2, 5667/1, 5667/2 miejscowość Szaflary, Gmina Szaflary

Treść obwieszczenia jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: link do obwieszczenia.


Tagi: