Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o zakończeniu postępowania znak: RPPI.6733.32.2022

27 stycznia, 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o zakończeniu postępowania znak: RPPI.6733.32.2022 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie tymczasowej stacji transformatorowej 15/0,69/0,4kV wraz z tymczasową linią napowietrzno-kablową SN 15kV, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 4374/6, 4373/1 miejscowość Bańska Niżna, Gmina Szaflary, oraz działki ewid. nr 8256/2, 8815, 1295/2, 1304/1, 1304/2, 1305/1, 8464/2, 1347, 1351, 1352, 1368/1, 9178/1, 8465/1, 1413/1, 1412, 8468/2, 8310/3, 8310/1, 8310/2, 8311/4, 8311/3, 8311/2, 8311/1, 8312/1, 8312/8, 8312/4, 8312/3 miejscowość Szaflary, Gmina Szaflary.

Treść obwieszczenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


Tagi: