Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB – co to takiego?

25 czerwca, 2021

Już od 1 lipca każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) stworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W przypadku budynku mieszkalnego jest to formularz A, natomiast w przypadku budynków niemieszkalnych (np. budynki usługowe) formularz B. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości lub jej zarządcy.

Deklarację w formie papierowej należy przekazać do Urzędu Gminy Szaflary. Można również zrobić nie wychodząc z domu, wypełniając formularz elektroniczny na  stronie Projektu Zone klikając w zakładkę „złóż deklarację”.  Deklaracja zawiera następujące informacje:

  1. imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Celem stworzenia centralnej bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Załączniki do pobrania:


Tagi: #