Ewidencja Ludności

Liczba i struktura wiekowa mieszkańców Gminy Szaflary

Stan na 31 grudnia 2016 r.
Miejscowość0-6 K0-6M7-17K7-17M18-60K18-65M60+K65+MKMRazem
Razem3503617697853219362710815715419534410763
Bańska Niżna423078103364410115555995981197
Bańska Wyżna56498384322347116475775271104
Bór172238231681744419267238505
Maruszyna506513215157367519712295210131965
Skrzypne32428688321369114565535551108
Szaflary11410925224110341158350188175016963446
Zaskale394410095437494145847217171438