Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

13 października, 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

W wyniku pozytywnej oceny wniosków Gminie Szaflary w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2021 r. przyznano na ten cel dofinansowanie w łącznej kwocie 35.500,00 zł (całowity koszt wynosi 44.375,00 zł) z przeznaczeniem na zakup: książek, nowych elementów wyposażenia do bibliotek placówek wychowania przedszkolnego i szkół oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

 

 

 

 

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2021 r.:

Placówka Wkład własny Kwota wsparcia finansowego Koszt całkowity
Gminne Przedszkole w Szaflarach 750,00 3.000,00 3.750,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej – oddziały przedszkolne 625,00 2.500,00 3.125,00
Szkoła Podstawowa w Borze – oddziały przedszkolne 625,00 2.500,00 3.125,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej – oddział przedszkolny 375,00 1.500,00 1.875,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej – oddziały przedszkolne 625,00 2.500,00 3.125,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem – oddziały przedszkolne 625,00 2.500,00 3.125,00
Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach – oddział przedszkolny 375,00 1.500,00 1.875,00
Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Zaskalu – oddział przedszkolny 375,00 1.500,00 1.875,00

 

Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2021 r.:

Placówka Wkład własny Kwota wsparcia finansowego Koszt całkowity
Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej 1.000,00 4.000,00 5.000,00
Szoła Podstawowa w Borze 750,00 3.000,00 3.750,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej 1.000,00 4.000,00 5.000,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej 750,00 3.000,00 3.750,00
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem 1.000,00 4.000,00 5.000,00

Tagi: