Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

15 września, 2022

Gmina Szaflary w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych realizuje zadania pn: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie obejmuję modernizację drogi ,, Na Czerwone” w miejscowości Szaflary oraz drogi ,,Stroma” w miejscowości Maruszyna.

Całkowita wartość inwestycji: 208 000 zł.

Dofinansowanie w kwocie : 104 000 zł.