Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Aktualności
  6. /
  7. Medal Uniwersytetu Papieskiego...

Medal Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dla Wójta Gminy Szaflary

8 marca, 2023

Medal Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z rąk dr Piotra Drąga, pełnomocnika prof. ks. dr hab. Michała Drożdża, dziekana wydziału nauk społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie otrzymał wójt Rafał Szkaradziński.

Medal ten to wielkie wyróżnienie. Został on ustanowiony w związku z 40 rocznicą utworzenia Papieskiej Akademii Teologicznej, która kontynuowała tradycje zamkniętego w 1954 roku przez władze PRL wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2009 roku przekształciła się w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Drugą okazją ustanowienia medalu była 625 rocznica powstania na Uniwersytecie Jagiellońskim, właśnie Wydziału Teologicznego w 1397 roku. Został on utworzony w Krakowie bullą przez papieża Bonifacego IX.

Zgodnie z dedykacją medalu na awersie widnieje popiersie św. Królowej Jadwigi wraz z napisem 625 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz podanymi datami 1397 – 2022. Na rewersie z kolei jest herb, front budynku oraz napis Papieska Akademia Teologiczna + Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 1981 – 2021.

Warto przypomnieć, że dokładnie 8 grudnia 1981 roku w dniu święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na mocy motu proprio „Beata Hedvigis” papież Jan Paweł II zdecydował o powstaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W dokumencie Papież wówczas napisał: „Mając przeto na uwadze przyszły rozwój Uczelni … ustanawiamy … i erygujemy mocą tego pisma i powagą naszą apostolską Papieską Akademię w Krakowie, przyznając jej prawa, honory, przywileje i obowiązki, jakie w całym katolickim świecie przysługują tego rodzaju uczelniom i powierzamy ją opiece Archidiecezji Krakowskiej”.

Powołano wówczas trzy wydziały: teologiczny, filozoficzny i historii kościoła.

Z kolei 19 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI w miejscu Papieskiej Akademii Teologicznej ustanowił Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. W akcie erekcyjnym papież Benedykt XVI napisał, że uczynił tak: „ze względu na uczczenie pamięci swego znakomitego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II”.

Obecnie Uniwersytet Papieski ma także inne wydziały, jak np.: nauk społecznych i historii dziedzictwa kulturowego. Uczelnia kształci studentów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich. Ma szkołę doktorską. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w trzech dziedzinach i pięciu dyscyplinach oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dwóch dziedzinach i trzech dyscyplinach naukowych. Ma kilka budynków dydaktycznych i bibliotekę, która posiada bogate zbiory wydawnictw zwartych, czasopism, starych druków i zbiorów specjalnych.


Tagi: