Wydziały i referaty

Sekretariat

Bogusława Paprocka
tel. 18-26-123-15
sekretariat@szaflary.pl

Ewidencja ludności

Anna Dygoń
tel. 18-26-123-16
ewlud@szaflary.pl

Referat planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki komunalnej i inwestycji

Kierownik: Aneta Sarnecka-Grzybała
aneta.sarnecka-grzybala@szaflary.pl
tel. 18 26-123-34

Zamówienia publiczne

Jakub Gasik
przetargi@szaflary.pl
tel. 18 26-123-43

Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

Inspektor mgr inż. Tomasz Buńda
budownictwo@szaflary.pl
tel. 18 26-123-20

Podinspektor inż. arch. Krzysztof Kowalczyk
budownictwo3@szaflary.pl
tel. 18 26-123-20


Geodezja

Osoba kontaktowa: mgr inż. Marek Jachymiak
geodezja@szaflary.pl
tel. 18-26-123-17

Ochrona środowiska

Osoba kontaktowa: mgr inż. Adam Mucha
srodowisko@szaflary.pl
tel. 18 26-123-17

Odpady

Osoba kontaktowa: podinspektor Grzegorz Dziadkowiec
odpady@szaflary.pl
tel. 18 26-123-21
pokój nr. 7

Księgowość - płace

tel. 18-26-123-18
zus@szaflary.pl

Księgowość - budżet

tel. 18-26-123-19
ksiegowosc5@szaflary.pl

Podatki

tel. 18-26-123-21
podatki@szaflary.pl
Wymiar podatków
Osoba kontaktowa: Zastępca Kierownika Referatu Finansów KRYSTYNA STRAMA
Pobór podatków, egzekucja
Osoba kontaktowa: Inspektor mgr inż. IWONA GAL

Kasa

tel. 18-26-123-24

Skarbnik Gminy

tel. 18-26-123-25
skarbnik@szaflary.pl

Obrona cywilna, straże

tel. 18-26-123-27
oc@szaflary.pl

Ewidencja działalności gospodarczej Zamówienia publiczne, Radca prawny, Roboty budowlane
Referat ds. Rolnictwa

Referat prowadzi sprawy związane m. in.  z ustawą o ochronie przyrody, ochronie zwierząt, gospodarką łowiecką, ustawą o lasach.

tel. 18-26-123-28
pokój nr 4