Wydziały i referaty

  1. Wójt Gminy

Rafał Szkaradziński

tel. 18 2612315 /sekretariat/

  1. Zastępca Wójta Gminy

Sławomir Furca

tel. 18 2612315 /sekretariat/

  1. Sekretarz Gmina

Alicja Garbacz

tel. 18 2612312, e-mail: sekretarz@szaflary.pl

  1. Skarbnik Gminy

Anna Golonka

tel. 18 2612325 , e-mail: skarbnik@szaflary.pl

  1. Sekretariat

Inspektor Bogusława Paprocka

tel. 18 2612315, e-mail: sekretariat@szaflary.pl

 

  1. Referat Finansów

Zespół księgowości podatkowej

Zastępca Kierownika Referatu Finansów

Krystyna Strama

tel. 18 2612321, e-mail: podatki@szaflary.pl

Inspektor Iwona Gal tel. 18 2612321

Podinspektor Anna Mrowca tel. 18 2612321

Pracownik na zastępstwo Magdalena Milaniak tel. 18 2612321

Zespół księgowości budżetowej

Inspektor Natalia Bylina tel. 18 2612318

Podinspektor Aneta Trzoniec tel. 18 2612318

Inspektor Janina Zabawa tel. 18 2612318

Inspektor Małgorzata Kowalska tel. 18 2612319

Podinspektor Renata Starmach tel. 18 2612319

Inspektor Barbara Topór tel. 18 2612319

Referent Karolina Magiera tel. 18 2612319

Inspektor Teresa Kalata tel. 18 2612329

Kontrola i rozliczanie środków zewnętrznych

Inspektor Katarzyna Machaj tel. 18 2612322

Gospodarka Odpadami

Podinspektor Grzegorz Dziadkowiec

tel. 18 2612321, e-mail: odpady@szaflary.pl

Kasa

Inspektor Małgorzata Gąsior

tel. 18 2612324, e-mail: kasa@szaflary.pl

  1. Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Kierownik Referatu

Aneta Sarnecka-Grzybała

tel. 18 2612334, e-mail: aneta.sarnecka-grzybala@szaflary.pl

Zastępca Kierownika Referatu

Monika Holuk-Augustyn

tel. 182612314, email: monika.holuk-augustyn@szaflary.pl

Planowanie przestrzenne

Inspektor Marta Słotwińska – Kluska

tel. 182612320 e-mail: marta.slotwinska-kluska@szaflary.pl

Inwestycje, drogownictwo, transport

Wioleta Pawlak tel. 182612334

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Inspektor Marek Jachymiak

tel. 182612317, e-mail: geodezja@szaflary.pl

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Inspektor Adam Mucha

tel. 182612317, e-mail: srodowisko@szaflary.pl

Zamówienia publiczne, bieżące utrzymanie dróg

Inspektor Jakub Gasik

tel. 182612314, e-mail: przetargi@szaflary.pl

  1. Organizacja i Sprawy Obywatelskie

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Inspektor Anna Dygoń

tel. 182612316, e-mail: ewlud@szaflary.pl

Ewidencja działalności gospodarczej

Inspektor Barbara Kowalczyk

tel. 182612323, e-mail: barbara.kowalczyk@szaflary.pl

Obsługa Rady Gminy

Alicja Sąder

tel. 182612322, e-mail: radagminy@szaflary.pl

Organizacje pozarządowe

Alicja Sąder

tel. 18 2612322, e-mail: alicja.sader@szaflary.pl

Sprawy wojskowe

Inspektor Bogusława Paprocka

tel. 18 2612315, e-mail: boguslawa.paprocka@szaflary.pl

Sekretariat i dziennik podawczy

Inspektor Bogusława Paprocka

tel. 18 2612315, e-mail: sekretariat@szaflary.pl

  1. Oświata

Inspektor Alicja Pilny tel. 18 2612337, e-mail: alicja.pilny@szaflary.pl

Podinspektor Dorota Stolarczyk tel. 18 2612337

  1. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa

Józef Gacek tel. 18 2612327, e-mail: oc@szaflary.pl