Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Edukacja i Kultura
  6. /
  7. Konkursy na stanowiska dyrektorów...

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

9 marca, 2023

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Wójt Gminy Szaflary
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

• Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej;
Bańska Niżna, ul. Papieska 141, 34-424 Szaflary,
• Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu;
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 51, 34-424 Szaflary.

INFORMACJA:
• o sposobie i terminie składania ofert:
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji, telefonem kontaktowym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora ..……………………… (podać nazwę i adres jednostki)”,
w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00 , na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, tel. 18 26123 15 lub na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,
O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Szaflary
• o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Szaflary) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szaflary


Tagi: