Archiwa kategorii: Najczęściej zadawane pytania

Wójt Gminy Szaflary informuje Mieszkańców Szaflar o zmianach jakie weszły w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r. w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wprowadzone w powyższej ustawie zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności [...]