Archiwa kategorii: Jak załatwić sprawę?

 

W dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na ternie gminy Szaflary (wszystkie miejscowości) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj. telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inna niepotrzebna elektronika.
Odpady należy wystawić w dniu zbiórki przy drogach publicznych do godz. 8:00 rano.

Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, opony itp.) nie będą odbierane w czasie zbiórki.

Opłata za gospodarowanie odpadami od 1 kwietnia 2019 r. wynosi: segregowane – 12 zł od osoby za miesiąc (36 zł od osoby za kwartał) niesegregowane – 24 zł od osoby za miesiąc (72 zł od osoby za kwartał) Metody płatności: przelew/wpłata na konto: nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099 dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko oraz adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2019 r.  wpłata w kasie Gminy Szaflary: na parterze, [...]

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz punkty przyjęć surowców wtórnych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych. Odbiór folii po sianokiszonkach odbywa się 2 razy w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Folie należy wystawiać przed posesję, [...]