Archiwa kategorii: Fundusze Europejskie

Mieszkańcy Gminy Szaflary po raz kolejny będą mogli skorzystać z dofinansowania na usuwanie azbestu z gospodarstw domowych. Działania te podejmowane są przez władze samorządowe w trosce o środowisko naturalne, a co za tym idzie […]

W terminie od 15.03.2018 do 28.03.2018 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegóły i pełna treść […]

Miejsce spotkania: Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, Sala Obrad Termin spotkania: 1 lipca 2015 roku Godziny Temat  9:45-10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 11:15 Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014-2020Aktywizacja społeczna i zawodowa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 11:15-11:30 Przerwa kawowa 11:30 – 12:30 Aktywizacja cyfrowa społeczeństwa w Programie Operacyjnym Polska CyfrowaWsparcie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójŹródła informacji o Funduszach Europejskich oraz podsumowanie spotkania 12:30-13:30 Konsultacje [...]

Zaproszenie Wójt Gminy Szaflary zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami zainteresowanymi montażem kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Szaflary Spotkanie odbędzie się 8 maja br. godz. 17:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Szaflarach Na spotkaniach zostaną mieszkańcom przekazane informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i pomp ciepła typu powietrze. [...]