Archiwa kategorii: Szaflary

Od 05.03 do 16.03.2018 r. Do godz. 15:00 można składać wnioski o przyjęcie do Gminnego Przedszkola wraz załącznikami.
Wnioski można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.naszeprzedszkolaki.pl
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

Orzeczenie o niepełnosprawności […]

W dniach 18-19 grudnia harcerze z Hufca Podhalańskiego, a konkretnie z VIII Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej imienia Augustyna Suskiego z Szaflar przekazywali Betlejemskie Światło Pokoju w kilku instytucjach w Warszawie. 
Były to m.in. Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Fundusz […]