Archiwa kategorii: Maruszyna

Uczniowie klasy czwartej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „ Alma Mater” organizowanego przez Fundacje Hotele Polskie Dzieciom przygotowali w formie papierowej album, zawierający informacje związane z zadaniami konkursu. Dzieci przygotowywały […]

Projekt edukacyjny finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary.realizowany na zajęciach świetlicowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej.
Celem projektu jest:

kreatywne, pożyteczne sposoby zagospodarowania wolnego czasu […]