Archiwa kategorii: Zarządzenia Wójta Gminy Szaflary

OBWIESZCZENIE znak PPGK.6733.16.2015 Wójta Gminy Szaflary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Zadanie A III, poprawa pewności zasilania odbiorców gminy Bukowina Tatrzańska – budowa kablowych linii SN 15 kV, złączy ZK-SN oraz modernizacja linii napowietrznej SN 15kV słup C36 – słup C41/1

OBWIESZCZENIE Wszczęcie