Archiwa kategorii: Inne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szaflary, uprzejmie informujemy, iż mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Szaflary w Sali Nr 1. Udzielanie darmowych porad prawnych odbywa się przez 4 godziny w każdym miesiącu w dniu Sesji Rady Gminy bezpośrednio przed tą sesją. Porady są udzielane dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Szaflary. Porady te będą udzielane w formie ustnej i będą [...]

infoInformację o bezpańskich psach należy zgłaszać do: Urzędu Gminy Szaflary (w godzinach urzędowania)-tel. 18 261 23 17 Sołtysa Wsi lub policję poza godzinami urzędowania. W przypadku kiedy bezpańskie zwierzę jest poszkodowane czy to w wypadku komunikacyjnym czy też innych okolicznościach należy zgłosić do lekarza [...]

Uprzejmie informuję, że w 2018 roku będzie możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy w Szaflarach w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Osoby zainteresowane, które spełniają warunki umożliwiające odbycie stażu, proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych tj.: cv i list motywacyjny.

Dokumenty z dopiskiem „STAŻ” można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18 (I piętro, pokój nr 10)
34-424 Szaflary

W terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Aneta Sarnecka-Grzybała

 

W dniach 18-19 grudnia harcerze z Hufca Podhalańskiego, a konkretnie z VIII Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej imienia Augustyna Suskiego z Szaflar przekazywali Betlejemskie Światło Pokoju w kilku instytucjach w Warszawie. 
Były to m.in. Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Fundusz […]

Uczennica klasy I SP im. Św. Jadwigi w Skrzypnem Oliwia Sikoń została nagrodzona w VIII edycji konkursu plastycznego „Czysta woda-zdrowe życie”.
Pod koniec grudnia w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyło się podsumowanie […]