Archiwa kategorii: Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZAFLARY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU […]

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce w sołectwie Bańska Niżna i Bańska Wyżna dnia:

10 maja 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce w sołectwie Maruszyna dnia:

9 maja 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej (tylko folia, nie oddajemy sznurków i innych odpadów) po sianokiszonce w sołectwie Skrzypne i Zaskale i Szaflary dnia:

8 maja 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

W przypadku nieodebrania odpadów w terminach powyższych, prosimy o kontakt na nr 182612321, następnego dnia rano po dniu zbiórki w danej miejscowości.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

recyklingWójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej (tylko folia, nie oddajemy sznurków i innych odpadów) po sianokiszonce w sołectwie Bór i Szaflary dnia:

7 maj 2018 r.

W związku z powyższym folię rolniczą po sianokiszonce, bez sznurków i innych odpadów, należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

W przypadku nieodebrania odpadów w terminach powyższych, prosimy o kontakt na nr 182612321, następnego dnia rano po dniu zbiórki w danej miejscowości.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szaflary, uprzejmie informujemy, iż mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Szaflary w Sali Nr 1. Udzielanie darmowych porad prawnych odbywa się przez 4 godziny w każdym miesiącu w dniu Sesji Rady Gminy bezpośrednio przed tą sesją. Porady są udzielane dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Szaflary. Porady te będą udzielane w formie ustnej i będą [...]

infoInformację o bezpańskich psach należy zgłaszać do: Urzędu Gminy Szaflary (w godzinach urzędowania)-tel. 18 261 23 17 Sołtysa Wsi lub policję poza godzinami urzędowania. W przypadku kiedy bezpańskie zwierzę jest poszkodowane czy to w wypadku komunikacyjnym czy też innych okolicznościach należy zgłosić do lekarza [...]

Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 17.10.2017 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 31.10.2017 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:

 1. przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy
  w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,

 2. przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,

 3. złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.

 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary,
  przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali nr 1 w dniu 30 października 2017 r.
  o godz. 
  18.00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 2. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.
 3. Formularz do uwag i opinii.

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach 28 do 29 września 2017 r. w godzinach od 1500 do 1900 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie (sala główna), będą wyłożone do wglądu projekty zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maruszyna” – ETAP I”.

Projekty udostępnione będą przez projektanta Panią mgr. inż. Barbarę Nawrot. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!