Archiwa kategorii: Inne

15 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawic, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”  organizowanej przez […]

Na piątkowym zebraniu, w dniu 15 września 2017 roku, rodzice wybrali swoją reprezentację do kolegialnego organu samorządu rodziców w szkole w Skrzypnem.

Zanim to jednak nastąpiło, ciepłymi oklaskami przywitali nowego dyrektora szkoły Panią mgr Brygidę Strzęp, która to zebranie poprowadziła. Pani Dyrektor przedstawiła swoją koncepcję rozwoju szkoły, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli oraz poinformowała zebranych o podjętych przez siebie i radę pedagogiczną przedsięwzięciach.

Następnie Pani Dyrektor odczytała skierowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem list Pana Wójta Rafała Szkaradzińskiego. W nadesłanym do rodziców liście Pan Wójt
z satysfakcją przypomniał o zakończonej właśnie inwestycji – budowie chodnika, który poprawi bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców Skrzypnego. Z uznaniem dla wykonawców kolejnej inwestycji podkreślił również postęp prac na budowie sali gimnastycznej. Pan Wójt wskazał na udział Gminy Szaflary w projektach mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej poszczególnych szkół, w tym Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem. Zebrani rodzice burzą oklasków przyjęli skierowany do nich list i tym samym podziękowali Panu Wójtowi za jego troskę o poprawę warunków nauki i pracy w szkołach i placówkach Gminy Szaflary, a także podjęte i realizowane dowozy dzieci do szkół.

Zebrana społeczność rodzicielska jednogłośnie udzieliła absolutorium ustępującej Radzie Rodziców pod przewodnictwem Pani Grażyny Fatli. Należy w tym miejscu podkreślić niebywałe wprost zaangażowanie rodziców we wspieranie działania i funkcjonowanie szkoły w Skrzypnem. Słynne już
w naszym regionie są koordynowane przez Panią Grażynę i Radę Rodziców Festyny Rodzinne, Posiady Opłatkowe, czy obchody Dnia Dziecka. Przypomnieć tu należy również wkład finansowy
i organizacyjny w wyposażenie szkoły.

Cieszymy się zatem bardzo z faktu, że na następną kadencję społeczność rodzicielska po raz kolejny powierzyła funkcję przewodniczącej Pani Grażynie Fatli. Zastępczyniami zostały Panie Agnieszka Zapotoczna i Kinga Karpiel, sekretarzem Pani Joanna Mrugała, a skarbnikiem Pani Agnieszka Sikoń. Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Pani Barbara Sikoń, Pani Katarzyna Migiel, Pani Zofia Pęksa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Podsumowanie rok szkolny 16-17 na sesje

Prezentacja ZSPiG w Maruszynie Górnej

Sproawozdanie sesja SP Bor

Prezentacja-MD

Prezentacja UG Szaflary

Informacje dla radnych Gminy Szaflary PREZENTACJA

Informacje dla radnych Gminy Szaflary TEKST

Działalność szkoły w Bańskiej Wyżnej 2016-2017

Skrzypne

Alicja Pilny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 21 do 30 września 2017 r. W związku z powyższym prosi o rozpropagowanie informacji o zamiarze przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów.
W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. Nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

  2. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

  3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmy poprzez skaleczenia na rękach , spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W załączeniu materiały informacyjne.

PLW WIW-CHZ.913.6.55.2017

wścieklizna Komunikat- jesień 2017

WSKAZOWKI.WSC_

pp. jesienna akcja szczepień lisów 21-30 wrzesnia 2017

Szanowni Państwo !

Miło jest nam poinformować, że Wójt Gminy Szaflary wraz z Radą Gminy Szaflary w 2015 roku podjęli decyzję o wdrożeniu wieloletniego programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV pn. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Szaflary na lata 2015-2017”, finansując z budżetu Gminy szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Szaflary finansuje ze swojego budżetu zakup szczepionek przeznaczonych dla dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

Zgodnie z uchwalonym programem zdrowotnym w 2017 roku mogą być zaszczepione dziewczynki urodzone w 2004 roku.

Poprzez przyjęcie i chęć realizacji wieloletniego programu zdrowotnego mają Państwo możliwość podjęcia decyzji objęcia bezpłatnym szczepieniem swojej Córki.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wiele krajów europejskich zdecydowało już o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Również w Polsce, niektóre samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować te szczepienia.

Natalia Bylina

List do rodziców