Archiwa kategorii: Dotacje, programy, granty, konkursy

Umowa na realizację badań geofizycznych w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze […]

Szanowni mieszkańcy miejscowości Bańskiej Wyżnej, Maruszyny i Skrzypnego,
W związku z pracami związanymi z projektowaniem sieci gazowej w naszej Gminie, zapraszamy na spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których planowana jest realizacja sieci gazowej. Spotkania odbędą […]

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów trwa od 8 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r, z przerwą 15 – 22 sierpień. Harmonogram godzin w których będzie można uzyskać pomoc […]

W czwartek, 09.08.2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, sala nr 1, odbędzie się spotkanie  z  mieszkańcami miejscowości Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Maruszyna, Skrzypne oraz Zaskale, biorącymi udział w programie

Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych
Gminy Szaflary w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Uczestników programu serdecznie zapraszamy.

Anna Urbaniak

Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD,
przedsiębiorcy, osoby prawne jak […]

W związku z planowanymi w LIPCU 2018 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 działanie:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu […]