Archiwa kategorii: Aktualności

Zapraszam na posiedzenie
Komisji Statutowej ds. Analizy i Zaopiniowania
Statutów Sołeckich w Gminie Szaflary
w dniu 22 listopada 2017 roku (środa) o godz. 16:30
w sali nr.1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza treści proponowanych Statutów Sołeckich.
 2. Analiza zgłoszonych propozycji i uwag.
 3. Korekta treści Statutów Sołeckich.
 4. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej
Tylka Andrzej

Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 16 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 2. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska
w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  2. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Wolne wnioski