Archiwa kategorii: Aktualności

Zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.  Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary, b) [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Gminy Szaflary, b) zmiany uchwały nr LII/386/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w [...]

Od 1 września w dwóch naszych szkołach nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. W Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej stanowisko to pełni Pan Konrad Kuźmiński, a w Szkole Podstawowej w im. Kardynała Karola Wojtyły pełniącym obowiązki dyrektora jest Pani Renata Mozgowiec. Swoja kadencję od 1 września skończyli dyrektorzy: Pan Stanisław Peciak –  wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej, Pan [...]