Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Już wkrótce ruszy przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Szaflarach i w Maruszynie

1 marca, 2024

W dniu 28.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ zostały podpisane umowy na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 364829K (ul. ) w km 0+005 do km 0+295 w miejscowości Szaflary, Gmina Szaflary” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 364837K („Bułkowa) na odcinku w km 0+195 do km 1+085 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”.

Przebudowa w/w odcinków będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 650 277,00 zł. W siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ umowę podpisali Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar wraz z Wójtem Gminy Szaflary Rafałem Szkaradzińskim i Skarbnik Gminy Anną Golonką.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu obydwu dróg wraz z nową nawierzchnią bitumiczną na łącznej długości prawie 1,4 km. Planowany termin rozpoczęcia prac to II kwartał br.

W tym dniu Powiat Nowotarski podpisał także umowę na przebudowę dróg powiatowych w Szaflarach (ul. Orkana i ul. Kaczorowskiego). W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orkana na odcinku od skrzyżowania z os. Zadział do Ośrodka zdrowia, lewostronnej ścieżki rowerowej na ul. Orkana na odcinku od ośrodka zdrowia do przejazdu kolejowego, prawostronnego chodnika wzdłuż ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego od skrzyżowania z ul. A. Suskiego do budynku o nr 22, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na wszystkich odcinkach.

Wysokość dofinansowania to 5 588 204,00 co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Tekst: UG Szaflary

Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki


Tagi: