Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

  1. Strona Główna
  2. /
  3. Wiadomości
  4. /
  5. Ogłoszenia i komunikaty
  6. /
  7. Inwentaryzacja azbestu na terenie...

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Szaflary

29 maja, 2024

Wójt Gminy Szaflary informuje, iż w dniach od 28 maja 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. na terenie Gminy Szaflary przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Prace terenowe realizować będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą przy ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji na temat posiadanych wyrobów zawierających azbest, co można również zrealizować przez Internetową ankietę:

https://eko-precyzja.eu/ankieta

Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis to +48 512 110 314 i/lub biuro@eko-precyzja.eu

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na aktualizację bazy danych na temat istniejących wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szaflary oraz umożliwi podjęcie działań mających na celu wsparcie mieszkańców w jego usunięciu do roku 2032.


Tagi: