Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego i Infrastruktury – stanowisko ds. infrastruktury

28 czerwca, 2022

Znak: ROA.2110.3.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR DS. INFRASTRUKTURY

W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURY

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. infrastruktury w Referacie Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Szaflary wybrany został:

Pan Mariusz Hadowski zam. Bańska Niżna


Uzasadnienie

Pan Mariusz Hadowski spełnił w najlepszym stopniu wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się najlepszą znajomością ocenianych zagadnień, niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.

Szaflary, dnia 28.06.2022 r.


Tagi: