Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Ogłoszenia i komunikaty
 6. /
 7. Informacja o posiedzeniu Komisji...

Informacja o posiedzeniu Komisji w dniu 25 maja 2023 r.

22 maja, 2023

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Maruszyna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 525/2, 513/8, 8413/1, 513/5, 512/2, 455/8, 455/6, 440/12, 440/9, 440/6,
  2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szaflarach,
  3. zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2023 rok,
  4. zmiany uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok – analiza.
 3. Wolne wnioski.

Tagi: